Niet aangenomen ontwerpen (NA)
Feuillets non adoptés (NA)
Non adopted designs

Ter gelegenheid van internationale postzegelsalons zoals PHILEURO, BELGICA of ANTWERPFILA ingericht in de Eeuwfeestpaleizen van de Heizel te Brussel of in Antwerp Expo te Antwerpen, wordt door de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren (BBKPH) meestal een velletje met een niet aangenomen ontwerp (NA), van een Belgisch kunstenaar, aangeboden.
Vanaf 1995 bevindt zich in elke nieuwe catalogus een velletje van een niet aangenomen ontwerp, dat u gratis door de Beroepskamer wordt aangeboden.

A l'occasion d'expositions philatéliques internationales ou importantes, telles que PHILEURO, BELGICA ou ANTWERPFILA, la Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste (CPBNTP) éditent souvent un projet non adopté (NA) d'un timbre ou d'un bloc réalisé par un artiste belge.
Depuis 1995, dans chaque nouveau catalogue Officiel Belge se trouve également un feuillet commémoratif d'une oeuvre non adoptée réalisé par un artiste belge, offert à l'achat du catalogue.
Ces feuillets complètent parfaitement les collections de Timbres Belges et sont très recherchés.

On the occasion of international philatelic exhibitions such as PHILEURO, BELGICA or ANTWERPFILA organised at the Centenary Palaces in Brussels or at Antwerp Expo in Antwerp, the Belgian Stamp Dealers' Association (BBKPH-CPBNTP) often issues a commemorative sheet with an non adopted design (NA) from a Belgian artist.
Starting in 1995, you will find in each new catalogue a sheet of "unapproved design" (NA),
which is offered free of charge by the Belgian Stamp Dealers' Association.

 

Carnaval- en Maskermuseum te Binche.
Creatie: Jacques Doppée.
(1995 - NA1)

Musée du Carnaval et du Masque à Binche.
Création: Jacques Doppée.
(1995 - NA1)

Museum Vleeshuis te Antwerpen.
Creatie: Désiré Roegiest.
(1996 - NA2)

Maison des Bouchers à Anvers.
Création: Désiré Roegiest.
(1996 - NA2)

100 jaar moderne Olympische Spelen.
Creatie: Henri-François Simon.
(1997 - NA3)

Centenaire des Jeux Olympiques modernes.
Création: Henri-François Simon.
(1997 - NA3)

Phileuro 98. Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren.
Creatie: Marc Schittecatte.
(1998 - NA4)

Feuillet-souvenir Phileuro 98. 75 ans Chambre Profesionnelle Belge des Négociants en Timbres-Poste.
Création: Marc Schittecatte.
(1998 - NA4)

Commemorative sheet on the occasion of the 75th anniversary of the Belgian Stamp Dealers' Association.
Phileuro 1998.
Creation: Marc Schittecatte.
(1998 - NA4)

Natuur - Zoogdieren van de Ardennen.
Creatie: André Buzin.
(1998 - NA5)

Nature - Mammifères des Ardennes.
Création: André Buzin.
(1998 - NA5)

Natuur - Uilen.
Creatie: Eric Daniëls.
(1999 - NA6)

Nature - Chouettes et hiboux.
Création: Eric Daniëls.
(1999 - NA6)

Sport - Olympische Spelen Sydney 2000.
Creatie: Els Vandevyvere.
(2000 - NA7)

Sport - Jeux Oympiques Sydney 2000.
Création: Els Vandevyvere.
(2000 - NA7)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van het postzegelsalon "Phileuro 2000". Stripfiguur Natasja.
Creatie: François Walthéry.
(2000 - NA8)

Feuillet-souvenir "Phileuro 2000". Natacha, personnage de bandes dessinées.
Création: François Walthéry.
(2000 - NA8)

Commemorative sheet on the occasion of the philatelic exhibition "Phileuro 2000". Creation: François Walthéry.
(2000 - NA8)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling "Belgica 2001". Stripfiguur Luc Orient.
Creatie: Eddy Paape.
(2001 - NA9)

Feuillet-souvenir "Belgica 2001". Luc Orient, personnage de bandes dessinées.
Création: Eddy Paape.
(2001 - NA9)

On the occasion of the World Exhibition "Belgica 2001", which runs from June 9 till June 15 at the Centenary Palaces in Brussels, the Belgian Stamp Dealers' Association publisches a commemorative sheet.
Creation: Eddy Paape.
(2001 - NA9)

Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie.
Creatie: Paul Ibou.
(2002 - NA10)

Présidence belge de l'Union Européenne.
Création: Paul Ibou.
(2002 - NA10)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van het postzegelsalon "Phileuro 2002". Wilde eend.
Creatie: André Buzin.
(2002 - NA11)

Feuillet-souvenir "Phileuro 2002". Canard colvert.
Création: André Buzin.
(2002 - NA11)

Commemorative sheet "Phileuro 2002". Canard colvert.
Creation: André Buzin.
(2002 - NA11)

Bloemen - Internationale Floraliën van Luik.
Creatie: d'Annick Dumont.
(2003 - NA12)

Fleurs - Floralies Internationales de Liège.
Création: d'Annick Dumont.
(2003 - NA12)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van "NIPA 2004". Europa 2001.
Creatie: Rachid Sebti.
(2004 - NA13)

Feuillet-souvenir "NIPA 2004". Europa 2001.
Création: Rachid Sebti.
(2004 - NA13)

Commemorative sheet "NIPA 2004". Europa 2001.
Creation: Rachid Sebti.
(2004 - NA13)

Sport - Olympische spelen Athene 2004.
Creatie: Els Vandevyvere.
(2004 - NA14)

Sport - Jeux Olympiques Athènes 2004.
Création: Els Vandevyvere.
(2004 - NA14)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van het postzegelsalon "Phileuro 2004". Stripfiguur XIII.
Creatie: William Vance.
(2004 - NA15)

Feuillet-souvenir "Phileuro 2004". XIII, personnage de bandes dessinées.
Création: William Vance.
(2004 - NA15)

Commemorative sheet "Phileuro 2004". XIII, personnage de bandes dessinées.
Creation: William Vance.
(2004 - NA15)

Stripverhalen - Michel Vaillant.
Creatie: Jean Graton.
(2005 - NA16)

Bandes dessinées - Michel Vaillant.
Création: Jean Graton.
(2005 - NA16)

Sport - Giro 2006.
Creatie: Jean Libert.
(2006 - NA17)

Sport - Giro 2006.
Création: Jean Libert.
(2006 - NA17)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling "Belgica 2006". Belgica 2006.
Creatie: MVTM.
(2006 - NA18)

Feuillet-souvenir "Belgica 2006". Belgica 2006.
Création: MVTM.
(2006 - NA18)

Commemorative sheet "Belgica 2006". Belgica 2006.
Creation: MVTM.
(2006 - NA18)

Herdenkingsvelletje ter gelegenheid van "Antwerpfila 2007". Zittend naakt van A. Modigliani.
Creatie: Jean Libert.
(2007 - NA19)

Feuillet-souvenir "Antwerpfila 2007". Zittend naakt van A. Modigliani.
Création: Jean Libert.
(2007 - NA19)

Commemorative sheet "Antwerpfila 2007". Zittend naakt van A. Modigliani.
Creation: Jean Libert.
(2007 - NA19)

Kerstmis en nieuwjaar.
Creatie: MVTM (Myriam Voz - Thierry Martin).
(2007 - NA20)

Noël et Nouvel An.
Création: MVTM (Myriam Voz - Thierry Martin).
(2007 - NA20)

Museum en Picenrue.
Creatie: Leen Depooter.
(2008 - NA21)

Musée en Piconrue.
Création: Leen Depooter
(2008 - NA21)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren in samenwerking met de vereniging FNIP heeft op "Antwerpfila 2009" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van de uitgifte "Pater Damiaan". Ft.: 140x105 mm.: gekartonneerd.
Creatie: MVTM.
(2009 - NA22)

Lors de "Antwerpfila 2009" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de l'émission "Père Damien". Ft.: 140x105 mm.: cartonné.
Création: MVTM.
(2009 - NA22)

On the occasion of "Antwerpfila 2009" the Belgian Stamp Dealers' Association in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "Father Damien". Size: 140x105 mm.
Creation: MVTM.
(2009 - NA22)

Pater Damiaan.
Creatie: MVTM.
(2009 - NA23)

Père Damien.
Création: MVTM.
(2009 - NA23)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren in samenwerking met de vereniging FNIP heeft op "Antverpia 2010" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van de uitgifte "Europa - De Brief". Uitgifteprijs € 6,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: Clothilde Olyff.
(2010 - NA24)

Lors de "Antverpia 2010" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de l'émission "Europe - La Lettre". Prix d'émission: € 6,00. Ft.: 140x105 mm
Création: Clothilde Olyff.
(2010 - NA24)

On the occasion of "Antverpia 2010" the Belgian Stamp Dealers' Association in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "Europe - The letter". Issue price: € 6,00. Size: 140x105 mm.
Creation: Clothilde Olyff.
(2010 - NA24)

10 jaar de Euro.
Creatie: Geert Nys.
(2010 - NA25)

10 ans l'Euro.
Création: Geert Nys.
(2010 - NA25)

Vijmaking van de postmarkt.
Creatie: Clothilde Olyff.
(2011 - NA26)

Libéralisation du marché postal.
Création: Clothilde Olyff.
(2011 - NA26)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren in samenwerking met de vereniging FNIP heeft op "Antverpia 2012" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van de uitgifte "Het Feest van Sint-Maarten (nr.4279)". Uitgifteprijs € 7,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: Pieter Gaudesaboos.
(2012 - NA27)

Lors de "Antverpia 2012" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de l'émission "La fête de la Saint Martin (4279)". Prix d'émission: € 7,00. Ft.: 140x105 mm
Création: Pieter Gaudesaboos.
(2012 - NA27)

On the occasion of "Antverpia 2012" the Belgian Stamp Dealers' Association in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "The feast of Saint Martin (4279)". Issue price: € 7,00.
Size.: 140x105 mm
Creation: Pieter Gaudesaboos.
(2012 - NA27)

Kerstzegels.
Creatie: Thiry.
(2012 - NA28)

Timbres de Noël.
Création: Thiry.
(2012 - NA28)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antverpia 2013" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van A. Buzin "ijsvogel". Uitgifteprijs € 10,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: André Buzin
(2013 - NA29)

Lors de "Antverpia 2013" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de A. Buzin "Martin-pêcheur". Prix d'émission: € 10,00. Ft.: 140x105 mm
Création: André Buzin
(2013 - NA29)

On the occasion of "Antverpia 2013" the Belgian Stamp Dealers' Association, in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "A. Buzin - Kingfisher". Issue price: € 10,00.
Size.: 140x105 mm
Creation: André Buzin.
(2013 - NA29)

Panama kanaal 1914-2014.
Creatie: Thierry Mordant.
(2013 - NA30)

Le canal de Panama 1914-2014.
Création: Thierry Mordant.
(2013 - NA30)

Adolphe Sax.
Creatie: Elisabeth Drielsma.
(2014 - NA31)

Adolphe Sax.
Création: Elisabeth Drielsma.
(2014 - NA31)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antwerpfila 2015" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van A. Buzin "pimpelmees". Uitgifteprijs € 10,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: André Buzin
(2015 - NA32)

Lors de "Antwerpfila 2015" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de A. Buzin "Mésange bleue". Prix d'émission: € 10,00. Ft.: 140x105 mm
Création: André Buzin
(2015 - NA32)

On the occasion of "Antwerpfila 2015" the Belgian Stamp Dealers' Association, in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "A. Buzin - bluetit". Issue price: € 10,00. Size.: 140x105 mm
Creation: André Buzin.
(2015 - NA32)

Magna Carta.
Creatie: Myriam Voz.
(2016 - NA33)

La Magna Carta.
Création: Myriam Voz.
(2016 - NA33)

De mooiste pleinen van Eupen.
Creatie: Myriam Voz.
(2016 - NA34)

Les plus belles places d'Eupen.
Création: Myriam Voz.
(2016 - NA34)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antwerpfila 2016" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van A. Buzin "steenuil". Uitgifteprijs € 10,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: André Buzin
(2016 - NA35)

Lors de "Antwerpfila 2016" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de A. Buzin "Chouette-effraie". Prix d'émission: € 10,00. Ft.: 140x105 mm
Création: André Buzin
(2016 - NA35)

On the occasion of "Antwerpfila 2016" the Belgian Stamp Dealers' Association, in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "A. Buzin - screech owl". Issue price: € 10,00.
Size.: 140x105 mm
Creation: André Buzin.
(2016 - NA35)

(2017 - NA36) Ponts - Bruggen
Creatie - Création - Creation: Myriam Voz & D. Charneux
Ft.: 140x105 mm.

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antwerpfila 2017" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van A. Buzin "De Fuut". Uitgifteprijs € 10,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: André Buzin
(2017 - NA37)

Lors de "Antwerpfila 2017" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de A. Buzin "Le Grèbe huppé". Prix d'émission: € 10,00. Ft.: 140x105 mm
Création: André Buzin
(2017 - NA37)

On the occasion of "Antwerpfila 2017" the Belgian Stamp Dealers' Association, in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "A. Buzin - (great crested) grebe". Issue price: € 10,00.
Size.: 140x105 mm
Creation: André Buzin.
(2017 - NA37)

De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antwerpfila 2018" een niet aangenomen ontwerp aangeboden van A. Buzin "Boerenzwaluw". Uitgifteprijs € 10,00. Ft.: 140x105 mm.
Creatie: André Buzin
(2018 - NA38)

Lors de "Antwerpfila 2018" la Chambre Professionelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a presenté un projet non adopté de A. Buzin "Hirondelle rustique". Prix d'émission: € 10,00. Ft.: 140x105 mm
Création: André Buzin
(2018 - NA38)

On the occasion of "Antwerpfila 2018" the Belgian Stamp Dealers' Association, in collaboration with FNIP, publisches a commemorative sheet "A. Buzin - barn swallow". Issue price: € 10,00.
Size.: 140x105 mm
Creation: André Buzin.
(2018 - NA38)

(2018 - NA39) Libellen - Libellules
Creatie - Création - Creation: André Buzin & K. Maes
Ft.: 105x140 mm.
(2019 - NA40) Krooneend - La nette Rousse
Creatie - Création - Creation: André Buzin
Ft.: 140x100 mm.
(2019 - NA41) Places de la Ville de Liège - Pleinen van Luik
Creatie - Création - Creation: Myriam Voz
Ft.: 165x105 mm.
(2020 - NA42) Pleinen van Mechelen - Places de la Ville de Malines
Creatie - Création - Creation: Myriam Voz
Ft.: 105x140 mm.
(2022 - NA43) Pleinen van Kortrijk - Places de la Ville de Courtrai
Creatie - Création - Creation: Myriam Voz
Ft.: 140x105 mm.

(2022 - NA44)
De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antwerpfila 2022" een niet aangenomen ontwerp aangeboden. "De Houtduif".
Lors de "Antwerpfila 2022" la Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a présenté un projet non adopté. "Le Pigeon Ramer"
Creatie - Création - Creation: André Buzin
Ft.: 140x105 mm.

(2023 - NA45)
De Belgische Beroepskamer van Postzegelhandelaren, in samenwerking met de vereniging FNIP, heeft op "Antwerpfila 2023" een niet aangenomen ontwerp aangeboden. "De Sfinx".
Lors de "Antwerpfila 2023" la Chambre Professionnelle Belge des Négociants en Timbres-poste, en collaboration avec FNIP, a présenté un projet non adopté. "Le Sfynx"
Creatie - Création - Creation: Marijke Meersman
Ft.: 140x105 mm.
(2023 - NA46) Places de la Ville d'Arlon - Pleinen van Aarlen
Creatie - Création - Creation: Myriam Voz
Ft.: 105x140 mm.
(2023 - NA47) De Kuifeend - Le Fuligule Morillon
Creatie - Création - Creation: André Buzin
Ft.: 140x105 mm.
(2023 - NASLX) 100 jaar BBKPH - 100 Ans CPBNTP
Roodborst - Rouge-gorge
(2024 - NA48) Turkse tortel - Tourterelle Turque
Creatie - Création - Creation: André Buzin
Ft.: 140x105 mm.