Het Bestuursorgaan

12/03/2024

Voorzitter Pierre GILIS secretariaat
klachtencommissie (NL + FR)
Ondervoorzitter Danny VAN DEN BRANDE verantwoordelijke voor de OBP
Secretaris-Generaal Mathieu EECKHOUT

coördinator Antwerpfila

Penningmeester Serge SCHROEF boekhouding + webmaster
Raadsleden Wilfried VERDUYCKT bestuurslid
  Eric ROOSEN bestuurslid

L'organe d'Administration

12/03/2024

Président Pierre GILIS secrétariat
commission des plaintes (NL + FR)
Vice-Président Danny VAN DEN BRANDE responsable du COB
Secrétaire Général Mathieu EECKHOUT coordinateur Antwerpfila
Trésorier Serge SCHROEF comptable + webmaster
Administrateurs Wilfried VERDUYCKT membre du conseil
  Eric ROOSEN membre du conseil

Board Members

12/03/2024

President Pierre GILIS secretariat
complaints commission (NL + FR)
Vice-President Danny VAN DEN BRANDE responsable for the catalogue
Secretary General Mathieu EECKHOUT

coordinator for Antwerpfila

Treasurer Serge SCHROEF accountant + webmaster
Council Members Wilfried VERDUYCKT council member
  Eric ROOSEN council member